AIK Statistikdatabas
Statistikdatabasen är för närvarande under konstruktion, och kommer att uppdateras efterhand.
 
Om statistikdatabasen
Information om söksystemet

Sökningen i databasen sker med hjälp av dynamiska SQL-satser. SQL är ett scriptspråk som används vid kommunikation och informationsuthämtning från en databas.

För alla sökningar förutom länksökning används en .LIKE. sats liknande denna som används för att söka efter domare i databasen:
select * from domare where concat(firstname, " ", lastname, " ", ort) like "%sökfras%"

Detta betyder att enskilda ord har störst sannolikhet att hitta svar eftersom sökmotorn inte delar upp flera ord och söker mot enskilt. Om du t ex söker på "Anders Frisk", så kommer du inte att få träff på "Andersine Frisk".

För länksökning gäller precis tvärtom. Sökningen på de externa länkarna som finns med i databasen sker mot innehållet på den sidan. Detta innebär att fler ord kommer ge en mer precis sökning. Tekniken använd för detta bygger på databasen MySQL:s sökverktyg FULLTEXT match. Nackdelen med denna metod är att sökningar i databasen ibland kan returnera svar som inte exakt matchar innehållet i artikeln. En sökning efter bilmärket Saab returnerar ett antal artiklar, detta beroende på att sidan hade förutom artikeln även bilannonser lite längre ned.

Dokumentationen om FULLTEXT kan hittas här:
http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/fulltext-search.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/fulltext-stopwords.html

Application made by Johan Jentell and Patrik Bodin
 

 

 

Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasenDen Svarta Massan